Velfærd

Et trygt velfærdssamfund


Mens Venstre vil nulvækst og nedskæringer i vores velfærd, så vil vi fortsætte med at udvikle vores velfærdsamfund.

 

Vi skal sikre vores børn en god start på livet.

 

Vi skal give vores ældre en ordentlig pleje og omsorg.

 

Vi skal have en fri og lige adgang til vores sygehuse og tage hånd om de svageste grupper.